Gwarancja na produkty Puky

5 lat gwarancji Puky

 

5-cio letnia gwarancja PUKY

Pojazdy PUKY przekonują ze względu na jakość wykonania, która oparta jest na 65-letnim doświadczeniu w projektowaniu, i produkcji pojazdów dla dzieci. Pojazdy są regularnie testowane w niezależnych laboratoriach testowych (np. TUEV) w zgodzie z obecnie obowiązującymi normami a także powyżej tych standardów.
 
Gwarancja obejmuje ramę, widelec i kierownicę w pojazdach zakupionych od dnia 1 Września 2016..

Wydłużoną gwarancją objęty jest każdy pojazd zarejestrowany na stronie www.puky.pl.
Gwarancja jest związana z produktem i przechodzi na nowego właściciela po jego odsprzedaniu.

 

Więcej informacji: https://www.puky.pl/pl/garantie

W celu aktywowania gwarancji po raz pierwszy, należy zarejestrować się w ciągu 4 tygodni od daty zakupu;

https://www.puky.pl/pl/red/produktregistrierung

Po zarejestrowaniu, prywatny konsument otrzyma numer gwarancyjny na skrzynkę e-mail.  

W okresie gwarancyjnym, prywatny konsument może dochodzić swego roszczenia przedstawiając numer gwarancyjny, jak również kopię swojego dowodu zakupu do sprzedawcy PUKY (patrz dowód zakupu). W przypadku, gdy nie jest to możliwe dla prywatnych konsumentów (tj zmiana miejsca zamieszkania, zmiana profilu działalności sprzedawcy itd.) roszczenie może być przesłane bezpośrednio do PUKY. Koszty wysyłki wynikające z przekazania reklamowanego produktu PUKY ponosi konsument.
 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, takich jak brak dbałości (brak pielęgnacji, konserwacji i utrzymania), upadek, przeciążenie, zmiany ramy, widelca lub przebudowa i rozbudowa dodatkowych komponentów. Gwarancja nie obejmuje bezpośrednich lub pośrednich szkód powstałych ze względu na uszkodzenia części objętych wydłużoną gwarancją.