Regulamin wypożyczalni

Regulamin

  1. 1.   INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem wypożyczalni jest Wojciech Sroczyński prowadzący działalność pod nazwą:


Wojtek Wojciech Sroczyński

93-177 Łódź 
ul. Dąbrowskiego 17/21  

NIP:727-245-22-11

Regon: 472265626

mBank 
20 1140 2004 0000 3302 4204 2986 

 

1.2. Wypożyczalnia mieści się w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 17/21  

1.3. Niniejszy regulamin jest dołączany każdorazowo do Umowy Najmu sprzętu i jest integralną częścią Umowy Najmu.

 

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU

2.1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt turystyczny nowy lub używany w oparciu o UMOWĘ NAJMU.

2.2. REZERWACJA

W razie pytań lub wstępnej rezerwacji prosimy o kontakt

telefoniczny: 698 646 447

mailowy: sklep@4activ.pl

Po uzyskaniu potwierdzenia, drogą  mailową lub telefonicznie, dostępności sprzętu w danym terminie, aby rezerwacja została potwierdzona, należy wpłacić zaliczkę (opłatę rezerwacyjną) w wysokości 40 zł. .Opłata rezerwacyjna jest zwracana w chwili wypożyczenia sprzętu.

2.3 ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje także możliwość odwołania rezerwacji i odzyskania opłaty rezerwacyjnej, nie później niż 7 dni przed planowanym wypożyczeniem. W przypadku późniejszej próby odwołania rezerwacji lub nieodebrania zarezerwowanego sprzętu, zadatek nie zostaje zwrócony..

2.4 WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

Aby wypożyczyć sprzęt przydatny w podróży z dziećmi należy przedstawić 2 dokumenty ze zdjęciem, zostawić kaucję zwrotną , a także wpłacić całą kwotę za wynajem (w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi). Przyjmujemy tylko płatność gotówką. Potwierdzeniem transakcji jest umowa najmu.

2.5. CZAS NAJMU

Minimalny okres wypożyczenia w weekendy to 2 dni. Od poniedziałku do czwartku wypożyczamy sprzęt też  na jednodniowe testy.

Doba liczona jest od daty i godziny wypożyczenia sprzętu do daty i godziny zwrócenia sprzętu.

2.6  PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA


W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Wypożyczalnią i uiszczenia opłaty za następne dni najmu. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu najmu.

2.7 ZWROT SPRZĘTU

Wypożyczenie i zwrot sprzętu następuje we wspomnianej wcześniej siedzibie firmy 4activ, w godzinach pracy.

W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie za każdy dzień pobiera się karę umowną w wysokości 50 zł (za przyczepki rowerowe) bądź 30 zł za pozostałe sprzęty. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata od 15 do 50 zł na czyszczenie. W przypadku zagubienia sprzętu, kradzieży lub jego uszkodzenia, czy też trwałego ubrudzenia, osoba wypożyczająca zobowiązuje się do odkupienia takiego samego modelu, w przeciągu 14 dni, lub do zwrócenia jego równowartości, zgodnie z ceną rynkową

występującą w chwili zgłoszenia. W przeciwnym razie, kaucja nie jest zwracana, a wypożyczalnia nie wyklucza dalszych roszczeń.

2.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT
Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

3. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Firma 4activ, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.